sayfa başı

AĞIRMAN'DA ÇALIŞMAK

 

İnsan Kaynakları:

 
 
AĞIRMAN HATIRASI 2012
AĞIRMAN İnsan Kaynakları organizasyonunun amacı, şirket vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek; şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli işgücü alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, modern yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon olarak çalışırken içinde tüm çalışanlarımızın keyif, mutluluk, huzur, başarının parçası olma duygularını hissetmesidir.

AĞIRMAN'da İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 
çalışmak
AĞIRMAN 'da çalışan tüm personelimiz güvenliği, sağlığı için geçerli iş sağlığı ve iş güvenliği standartlarının üzerinde örnek gösterilebilecek çalışma ortamları sağlarız. Devamlı eğitimlerle farkındalık düzeyi arttırılır, metodik analiz çalışmalarıyla olası riskler ortadan kaldırılır.

Ağırman İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği esaslarını göz önünde bulundurarak çalışma amacıyla kurulmuştur. Ayda en az bir kez toplanarak sorun ve projelerin önem sırasına göre gündem belirlenmektedir.

Ayrıca Ağırman Makina İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun en temel görevi iş Sağlığı ve güvenliği konularında işyerinde çalışanlara yol göstermek, işyerinin niteliğine, iş sağlığı politikasına uygun iş sağlığı ve güvenliği talimatları hazırlamak ve bu talimatların uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almaktır. Gündem sonucunda işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan ve çalışan Ağırman Makina İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi adına işveren ve tüm personel ile ortak çalışmalar yürütmektedir.


AĞIRMAN’ da Kariyer Yönetimi

 
Sosyal proje
Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar öncelikle iç kaynaklardan temin yoluna gidilir. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir.

Yükselme; yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak esastır. Yükselmelerde en önemli kıstas çalışanımızın performansıdır.

Ağırman'da ücretler ve Sosyal Haklar

Ücretler ve sosyal hakların belirlenmesinde, çalışanlarımızın refah ve huzurunu sağlayacak koşulların oluşmasına öncelik verilir. Güncel piyasa koşulları, yetki, sorumluluk ve performans göz önüne alınarak şirketimizin rekabet gücünü destekler şekilde adil kurumsal politikalara göre ücretler belirlenir. Çalışma saatleri, çocuk işçiler, zorla çalıştırma, mobbing gibi konularda tavizsiz yasalara uyulur.

Ağırman'da Eğitim

Ağırman'da personel eğitimine büyük önem verilir. Tüm çalışanların ilgili branşlarında mesleki temel, teknik ve yönetsel eğitimleri personelimizin ve organizasyonumuzun verimini, üretim kalitesini maksimum düzeye çıkarmak için düzenlenir ve periyodik olarak güncellenir.

sertifika
sertifika
sertifika
sertifika

MEHMET ALİ BAŞARAN - (ÜRETİM KALİTE ŞEFİ)

w
1991 yılında öğrenci olarak Ağırman'da çalışmaya başladım. Sırasıyla index otomatlarda, sonrasında torna ve freze bölümlerinde üretim operatörü olarak görev aldıktan sonra CNC otomat ve taşlama bölümlerinin vardiya amirliği görevinde bulundum. Göstermiş olduğum iyi performans sayesinde Kalite Bölümü'nde Üretim Kalite Şefliği'ne terfi ettim. Çalışmaya başladığım günden beri yeni teknoloji makineler, aramıza katılan bilinçli kalifiye personeller, sistemsel çalışmalarla AĞIRMAN sürekli gelişen ve büyüyen bir şirket oldu. Patronumuz Mustafa Hoca'nın (Mustafa Ağırman) ve yıllarca imalat müdürümüz olarak görev yapan Bayram Hoca'nın (Bayram Cantürk),halen tamamlayıcı atölye şefliği görevini yürüten Mehmet Hoca (Mehmet Tunç) sayesinde şirket içerisinde devamlı bir okul ve bilgiyi paylaşma kültürü gelişti. Benim gibi birçok diğer arkadaşlarımın da mesleki ve kariyer gelişimlerinde de bu okul kültürü önemli paya sahip olmuştur. 2005 yılında Nosab'ta bulunan yeni binamıza taşındık. O günden bugüne kadar da büyümemiz hep büyük bir hızla gerçekleşti ve neredeyse ilk taşındığımızda bize kocaman gelen bu fabrikaya sığamayacak kapasitelere ulaştık. Kendi adıma bu başarıyı paylaşmaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayım. Ağırman'ı baba ocağım gibi ikinci evim, Ağırman'da ki tüm çalışma arkadaşlarımı da ailem olarak kabul etmekteyim.

MÜMİN KARAHÜSEYİNOĞLU (ÜRETİM YÖNETİCİSİ)

MÜMİN KARAHÜSEYİNOĞLU (ÜRETİM YÖNETİCİSİ)
2005 yılında kalite personeli olarak Ağırman'da çalışmaya başladım. Şu anda bulunduğumuz yeni fabrikamıza taşındıktan sonra kalibrasyon sorumluğunu üstlendim.

Bir yılın sonunda yeni ürün devreye alma sorumlusu olarak atandım yaklaşık bir yıl her iki görevi birlikte yürüttüm.

Bir çok yeni projede çalıştıktan sonra 2009 yılında İmalat Müdürü Bayram Hoca'nın (Bayram Cantürk) yanında imalat müdür yardımcısı olarak göreve başladım. 2010 yılında Bayram Hoca'nın emekliliğe ayrılmasından sonra imalat müdürü olarak göreve başladım.

Sürekli gelişen ve büyüyen Ağırman ailesi ile birlikte İmalat Yöneticisi olarak görevime devam etmekteyim.


© 2012 - 2021 Agirman Copyright