sayfa başı

KURUMSAL ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

 
" Her fabrika bir kaledir "

Mustafa Kemal Atatürk
Modern Türkiye’nin Kurucusu
(1881- 193~)

Hukuka Saygılıyız
Tüm faaliyetlerimizde daima hukuk düzeni ve yasal mevzuatlara uyumlu hareket ederiz.

Başarımızın temeli etik değerlerimizdir.
Tüm faaliyetlerimizi doğruluk, dürüstlük, karşılıklı iyi niyet ve yarar sağlama ilkeleri çerçevesinde özveriyle yürütürüz. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığına izin vermeyiz.

Tüm faaliyetlerimizin odak noktası müşterilerimizin memnuniyetidir.
Müşterilemizin beklentilerine ve özel isteklerine her zaman beklentilerini en kısa sürede karşılayacak kalıcı çözümlere odaklanarak yaklaşırız.

En önemli gücümüz, insan kaynağımızdır.
Karşılıklı güven ve saygının, işbirliği ve dayanışmanın esas olduğu, şirketimizin performansı ve saygınlığı konusunda herkesin kendisini sorumlu hissettiği ve üzerine düşen görevi yerine getirdiği bir çalışma ortamının, başarının devamlılığı konusunda en önemli etken olduğu düşüncesindeyiz.

Şirketimizin gelişerek emin adımlarla geleceğe taşınması ve ürünlerimizin en yüksek kalitede arzının gerçekleştirilmesi çalışanlarımızın kalitesine bağlıdır. Bu nedenle en iyi personeli ve yetişkin insan gücünü şirketimize çekip istihdam etmeyi, gelecek vadeden gençlerimizin gelişimine azami katkıyı sağlamayı, tüm çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından en yüksek verimi almayı ve bu yolla içinde bulunmaktan gurur ve memnuniyet duyacakları bir kuruluş olmayı amaçlarız.

Gelişimimizi sürekli kılmak için amacımız her zaman kaynak yaratmak ve sahip olduğumuz kaynakların verimli ve doğru stratejilerle kullanılmasını sağlamaktır.
Rekabet gücümüzü sürekli kılmak ve geleceğimizi garanti altına almak, gereken teknolojik ve altyapısal yatırımları gerçeğe dönüştürmek, çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine yardımcı olmak üzere tüm faaliyetlerimizden kaynak yaratmak, küçük ve büyük tasarruflarımızı birleştirip, tüm kaynaklarımızın akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemeyi amaçlarız.

AĞIRMAN olarak sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmak ve projeler geliştirmek kurumsal görevimizdir.
Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Ağırman Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleriyle başta eğitim, sosyal dayanışma ve yardımlaşma olmak üzere ülkemizin bugününe ve geleceğine katkı sağlayacak projelerin içinde olmaktan ve bu projelerle anılmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyarız. Mesleki okulların memleket meselesi olduğuna inanır, bu okullarda öğrenim gören gençlerimizin gelişimine fayda sağlayacak ortak çalışmalar içinde olmaktan kıvanç duyarız. Hedefimiz farklı konulardaki projelerde de çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla toplumumuza daha fazla fayda sağlayabilmektir.


© 2012 - 2024 Agirman Copyright