sayfa başı

KALİTE POLİTİKAMIZ

 
 
kalite

"Güçlü ve Dinamik Kurumsal Yapı", "Müşteri Odaklılık" ve "Sürekli Gelişim " prensiplerine dayanarak tüm iş süreçlerimizde kalite, verimlilik, iç ve dış memnuniyet hedeflerine ulaşabilmektir.

Sürekli Gelişim
 • Ürettiğimiz ürünlerin güvenilirlikleri ve kalitesi bakımından en yüksek standartları sağlamak, yerinde kalite sistemini uygulayarak hatalara geçit vermemek, ilk seferde doğru yapmak, yapılanı standart hale getirmek ve standartlara uygun iş yapıldığını doğrulamak,
 • İş değer zincirinin her halkasında sürekli iyileştirme prensibini benimsemek, verimlilik ve karlılığımızı arttırıcı değerler yaratmak, yalın üretim ve yönetim tarzını firmamız genelinde uygulamak,
 • Kalite sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek tüm iş süreçlerimizde eksiksiz uygulamak
Müşteri Odaklılık
 • Müşterilerimizin farklı beklentilerini ve özel isteklerini zamanında hızlı ve etkin iletişim yoluyla doğru tanımlayarak eksiksiz karşılamak,
 • Öngörülen kalite, maliyet ve süre hedeflerini eksiksiz gerçekleştirmek.
 • Karşılıklı yarar sağlayan yeni işbirlikleri kurup geliştirmek,
Çalışanlarımızın Memnuniyeti
 • Çalışanlarımıza kendini geliştirme olanağı sağlayarak memnuniyet ve motivasyonlarını arttıran, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttırıcı eğitimleri gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımızın mensubu olmaktan gurur duyacakları yenilikçi yapımızı geliştirmek,
 • Huzurlu, sağlıklı ve verimli iş ortamı yaratmak
 • Personel fikirlerinden maksimum düzeyde yararlanarak motivasyonu en üst düzeyde tutmak
 • Şirket içi ve dışı iletişimi güçlendirmek
Geleceği Garanti Altına Almak, Rekabet Gücümüzü Artırmak
 • Şirketimizin verimliliğini arttırarak, finansman gücümüzü yükseltmek
 • Büyüme hızımızı arttırarak pazar payımızı ve rekabet gücümüzü arttırmak
 • Yeni pazarlarda ürün arzı gerçekleştirmek
Hedefimiz; ürünlerimizi kaliteli, tam zamanında ve ekonomik olarak üreterek, müşterilerimizin memnuniyetini, çalışanlarımızın mutluluğunu ve şirketimizin karlılık hedeflerini eksiksiz karşılamaktır.
© 2012 - 2024 Agirman Copyright