sayfa başı

LABS

 
Laboratuvar ekipmanlarının kalibrasyon ve doğrulanması periyodik olarak akredite kuruluşlar ve yetkin personeller ile gerçekleştirilir. Ürün kalitesinin devamlılığını sağlamak adına MSA ve SPC yöntemleri kullanılır. Periyodik olarak yapılan bu çalışmalar ürünlerimizin kalitesinin genel yönelimi hakkında veriler elde edilmesine ve bu veriler ışığında hata oluşmadan önlemler alınmasına olanak sağlar. “

laboratuar
laboratuar


Laboratuvarımızda üretilen ürünlerin geometrik ve boyutsal ölçümleri, mekanik testleri, mikro ve makro yapı analizleri gerçekleştirilir. Sıfır hata koşullarını ilke edinen kalite bilincimizin önemli göstergelerinden birisi olan laboratuvarımızda teknolojk gelişimler takip edilerek, ekipman olarak modern, çalışanlar olarak da bu bilince sahip personelin yetiştirilmesine önem verilmekte ve bu kapsamda sürekli iyileştirme faaliyetleri uygulanmaktadır. Ölçüm konusundaki vizyonumuzda en önemli hususlardan birisi ise müşteri ile uyumlu ölçümler yaparak, giriş kontrolsüz sevk yetkisi elde etmektir.

laboratuar
laboratuar
laboratuar
laboratuar
laboratuar
laboratuar
laboratuar
laboratuar


© 2012 - 2023 Agirman Copyright