sayfa ba

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

 
 
YNETM POLTKALARIMIZ
Otomotivde hizmet verdiğimiz otuz yılı aşan süreçte sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ile kuruluşumuzu hem üst düzey insan kaynağı hem de teknolojik altyapı çalışmaları ile sürekli güçlendirerek müşterilerimizin ve aslında tüm paydaşlarımızın beklentilerini her zaman aşabilmek amacındayız.

Müşterilerimizin güncel beklentisi genel hatlarıyla; kalite sürekliliği sağlamış, teknik şartnamelere uygun doğru ürünlerin doğru miktarlarda tam zamanında istenilen yerde hazır olarak teslim edilmesidir.

Müşterilerimizin bu beklentilerine ek olarak rekabetçi piyasa koşulları göz önüne alındığında maliyet ve kalite iyileştirmeleri belirleyici faktörler olmaktadır.

Bu nedenle şirketimizin en küçük organizasyondan en büyük organizasyonuna kadar tüm pozisyonlarında kalite seviyemiz ve müşterilerimizin memnuniyeti en öncelikli kavramlar olarak ele alınmakta, etkin aksiyonlarla farkındalık seviyesi devamlı olarak arttırılarak, üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin maliyet ve kalite seviyesi sürekli iyileştirme kapsamında devamlı incelenerek müşterilerimize avantaj yaratan geri dönüşler gerçekleştirilmektedir. Benimsenen ve aranan olabilmek, ancak kalite mükemmelliğini ürünlerimizde kanıtlayarak mümkün olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için kalite politikamızı, her seviyede çalışanımızın katılımıyla, insan, ekipman ve üretim teknikleri kaynaklarımızı toplam kalite ilkeleri çerçevesinde kullanarak müşterilerimizin isteklerine % 100 cevap vererek amacına ulaştıracağız. Şirketimizin etkinlik ve verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi için müşterilerimizin asistanlığını hep ön planda tutacağız. Kaliteye olan inancımız ve bağlılığımızda en büyük teminatımız en iyi şekilde motive edilmiş personelimizin çaba ve katkılarıdır.

AĞIRMAN kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda yürütülür.


Genel Müdür
Mustafa AIRMAN

Toplam Kalite Anlayışımız

 
kalite
'Güçlü ve Dinamik Kurumsal Yapı', 'Müşteri Odaklılık' ve 'Sürekli Gelişim ' prensiplerine dayanarak tüm iş süreçlerimizde kalite, verimlilik, iç ve dış memnuniyet hedeflerine ulaşabilmektir.

Sürekli Gelişim
 • Ürettiğimiz ürünlerin güvenilirlikleri ve kalitesi bakımından en yüksek standartları sağlamak, yerinde kalite sistemini uygulayarak hatalara geçit vermemek, ilk seferde doğru yapmak, yapılanı standart hale getirmek ve standartlara uygun iş yapıldığını doğrulamak,
 • İş değer zincirinin her halkasında sürekli iyileştirme prensibini benimsemek, verimlilik ve karlılığımızı arttırıcı değerler yaratmak, yalın üretim ve yönetim tarzını firmamız genelinde uygulamak,
 • Kalite sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek tüm iş süreçlerimizde eksiksiz uygulamak
Müşteri Odaklılık
 • Müşterilerimizin farklı beklentilerini ve özel isteklerini zamanında hızlı ve etkin iletişim yoluyla doğru tanımlayarak eksiksiz karşılamak,
 • Öngörülen kalite, maliyet ve süre hedeflerini eksiksiz gerçekleştirmek.
 • Karşılıklı yarar sağlayan yeni işbirlikleri kurup geliştirmek,
Çalışanlarımızın Memnuniyeti
 • Çalışanlarımıza kendini geliştirme olanağı sağlayarak memnuniyet ve motivasyonlarını arttıran, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttırıcı eğitimleri gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımızın mensubu olmaktan gurur duyacakları yenilikçi yapımızı geliştirmek,
 • Huzurlu, sağlıklı ve verimli iş ortamı yaratmak
 • Personel fikirlerinden maksimum düzeyde yararlanarak motivasyonu en üst düzeyde tutmak
 • Şirket içi ve dışı iletişimi güçlendirmek
Geleceği Garanti Altına Almak, Rekabet Gücümüzü Artırmak
 • Şirketimizin verimliliğini arttırarak, finansman gücümüzü yükseltmek
 • Büyüme hızımızı arttırarak pazar payımızı ve rekabet gücümüzü arttırmak
 • Yeni pazarlarda ürün arzı gerçekleştirmek
Hedefimiz; ürünlerimizi kaliteli, tam zamanında ve ekonomik olarak üreterek, müşterilerimizin memnuniyetini, çalışanlarımızın mutluluğunu ve şirketimizin karlılık hedeflerini eksiksiz karşılamaktır.

Çevreye Duyarlıyız

 
kalite
Çevre Politikamız:
Ağırman Makina, tüm ürün ve üretim faaliyetlerini, ürünün talebinden müşterilerimize sevkine kadar, proseslerimizin her aşamasında kuruluşumuzun amacı ve bağlamını temel alarak, vizyonumuz, misyonumuz, kalite politikamız ile uyumlu ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek bir çevre yönetim sistemini hedefler ve;

 • • Çevre yönetimi ile ilgili sorumlusu olduğumuz uygunluk yükümlülüklerinin uygulanması,
 • • Ürettiğimiz ürünlerin ve tasarladığımız proseslerin her aşamasında doğal çevre üzerinde oluşabilecek etkilerimizin azaltılması, kirlenmenin kaynağında önlenmesi ve engellenmesi,
 • • Çalışanlarımızın ve Tedarikçilerimizin etkin bir çevre bilinci için ihtiyaç duyulan eğitim ve toplantıların gerçekleştirilmesi,
 • • Müşterilerimizle, Tedarikçilerimizle, Komşularımızla, içinde bulunduğumuz Sanayi Bölgesi yönetimiyle ve kamuoyuyla tam bir şeffaflık içinde çalışarak çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesi,
 • • Tüm personelimizi etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarına teşvik ederek doğal kaynak tüketiminin en aza indirilmesi,konularında üst yönetim tam destek vermektedir.

Kapsamımız:
Çevre Yönetim Sistemimizin kapsamı, Ağırman Makina Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. olarak Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.116. Sokak No:2 Nilüfer/BURSA adresinde faaliyet gösteren fabrikamızın tüm faaliyet, ürün ve hizmetleridir.

Kuruluşumuz Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 3000 m2lik fabrikasında hizmet göstermektedir. Sahada veya uzak sahada herhangi bir destek fonksiyonu mevcut değildir. Fabrikamızda Otomotiv Talaşı İmalat Parçaları, Vites Kutusu Parçaları, Süspansiyon Grubu Parçaları, Alternatör Taşıyıcısı ve Çeşitli Bağlantı Parçaları üretimi yapmaktayız.

Bu ürünlerin üretimi için fabrikamızın fiziksel sınırları içerisinde aşağıdaki üretim proseslerimiz bulunmaktadır:

• CNC Kayar Torna Atölyesi
• CNC Torna Atölyesi
• CNC Freze (İşleme Merkezi) Atölyesi
• Testere Atölyesi
• Isıl İşlem Atölyesi (İndüksiyon)
• Taşlama Atölyesi
• Çeşitli Yardımcı Prosesler (Matkap, Ovalama Makinaları, Diş Çekme)
Bunların proseslerimizin yanı sıra; Fiziki sınırlarımız içerisinde bulunan tüm bölümler Çevre Yönetim Sistemimizin kapsamına dahil edilmiştir.

Bu kapsam belirlenirken iç ve dış hususlar, kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırlar, uygunluk yükümlülükleri, gerçekleştirilen faaliyetler ve üretilen ürünler, çevre yönetim sistemini uygulayabilmek için sahip olduğumuz yetki ve yeteneklerimiz göz önünde bulundurulmuştur.

Kuruluşumuz, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve çevre yönetim sistemlerinin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç hususları ve dış hususları belirlemiştir. Yerel, yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmekte ve yükümlülüklerine buna bağlı olarak yerine getirmektedir.

Kuruluşumuz, atıkların ayrıştırılmasını sağlamakta, tehlikeli atıkların taşınmasını ve bertarafını/geri dönüşümünü lisanslı firmalar aracılığı ile yapmakta, çevre ölçümlerini akredite kuruluşlar aracılığı ile yapmakta ve değerlerin aşılması durumunda gerekli önlemleri almakta, çevre açısından ilgili mevzuatın takibini yapmakta ve uygunluğunu sürekli olarak takip etmektedir.

İlgili tarafların uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, kirlenmeyi kaynağında önlemek ve engellemek, çevre bilincini kazandırmak amacıyla eğitimler düzenlemek, çevre performansımızı artırmak için sürekli iyileştirmek ve doğal kaynak tüketimini en aza indirmek için Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili tüm yetki ve yetenekler görev tariflerinde tanımlanmıştır.


İnsan Kaynakları Gücümüz

 
AĞIRMAN İnsan Kaynakları organizasyonunun amacı, şirket vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek; şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli işgücü alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, modern yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon olarak çalışırken içinde tüm çalışanlarımızın keyif, mutluluk, huzur, başarının parçası olma duygularını hissetmesidir.Bilgi Güvenliği

 
Bilgi varlıklarımızın potansiyel tüm tehlikelerden koruyacak sistemler ve bilinçli çalışanlarımız ile doğru ve eksiksiz bilgiye yetkiler dâhilinde tam zamanında ulaşılabilir olmasını sağlamaktır.

Çalışanlarımızın Sağlığı ve İş Güvenliği Birincil Önceliğimiz

 

AĞIRMAN, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları sıfıra indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Organizasyon içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilir, yaralanma ve hastalanmaları önlenir.

AĞIRMAN yöneticileri, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için operasyonlarımızdan, yeni ürün, süreç ve mühendislik değişimlerinden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilir, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilir veya kabul edilebilir seviyeye getirilir.

Çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırılır, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanır.

Fabrikada çalışma ortamlarının gürültü, ısı, havalandırma, aydınlatma, hava kirliliği gibi ölçümler ve analizler düzenli olarak bağımsız laboratuarlar tarafından yapılır.

Satın Alma İşlemlerinde Yöntemimiz

Hedefimiz kaliteden asla ödün vermeden minimum stok maliyeti ve optimum stok seviyesi ile çalışarak; doğru mal ve hizmeti, doğru miktarda, doğru zamanda en uygun fiyatla temin etmektir.

Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışından yapılan alımlarda tüm ulusal ve uluslar arası standartlara göre çalışılmakta, hem alınan mal ve hizmetlerde hem de tedarikçilerimizde müşterilerimizin istekleri dikkate alınarak gerekli kalite standartları belgeleri aranmaktadır.

Temin edilen mal ve hizmetler, şirketimiz ürün kabul şartlarına bağlı olarak kalite kontrol raporlarını takiben kesin kabul yapılmakta ve bedelleri ödenmektedir.© 2012 - 2021 Agirman Copyright